Blogs

Aquesta ha estat una bella dècada (2003-2013) on he pogut experimentar molt amb les eines de publicació digital, que han anat apareixent a la xarxa. Això m'ha permès aprendre moltes coses. Per exemple, he après que cal fer una distinció entre els conceptes de "publicació" i "compartició", és a dir, entre la vertadera escriptura, que és meditada, pensada i filtrada, i l'oralitat escrita d'internet, que és instantània.

Mentre escrivia els meus blogs, no tenia clara aquesta distinció, de manera que es van convertir en un conglomerat de textos de diferent natura. Alguns d'ells eren bons i mereixerien ser públics, però molts d'altres, la majoria, són pura conversa, una conversa que no té perquè ser pública i, menys encara, estar arxivada i indexada. El problema és com destriar-ho, ara que tinc milers d'entrades escrites al llarg d'una dècada.

Així doncs, el meu objectiu per aquesta segona dècada del segle XXI, és pensar, per una banda, com puc mantenir una conversa digital enriquidora, però que no sigui forçosament pública, i, per l'altra, com puc escriure i, si cal, publicar articles esporàdics, però de molta més qualitat. Aquest és el nou repte. Veurem si ho aconsegueixo.

Bitsenbloc

Durant 10 anys (2003-2013) vaig redactar Bitsenbloc (RSS), un blog personal sobre tecnologia, llengua i política.

Bitsenbloc fou el primer blog de Menorca i m'ha servit de diari de bitàcola durant aquesta primera fase de descoberta dels efectes del món digital sobre les nostres vides. Actualment, el blog es troba en mode letàrgic.

Només 5 Línies

Durant 3 anys (2010-2013) vaig mantenir un microblog anomenat Només 5 Línies (RSS), on hi vaig publicar breus píndoles sobre temes molt diversos. El Només 5 Línies formava part de l'àmbit de l'oralitat escrita (era una mena de flux de Twitter), és a dir, era una eina de petita conversa quotidiana. Actualment, el Només 5 Línies està tancat (és a dir, en mode privat).

Data: 2016-07-11 15:06:57 CEST

Org version 7.8.11 with Emacs version 24

Validate XHTML 1.0