Contacte

Correu electrònic

La millor manera de contactar-me és enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça: pere a quintana segui punt com (feu les substitucions pertinents i elimineu els espais).

Utilitzo aquesta adreça per a correspondència personal, no relacionada amb la meva feina. Si em voleu contactar per quelcom relacionat amb la meva recerca, accediu a aquesta pàgina.

Correspondència segura

Per enviar-me correu xifrat, utilitzeu la clau de GnuPG 2CAB4330.

Data: 2016-07-11 15:06:56 CEST

Org version 7.8.11 with Emacs version 24

Validate XHTML 1.0