Dr. Pere Quintana Seguí

Director de l'Observatori de l'Ebre (Roquetes, Baix Ebre).
Investigador en hidrologia, clima i meteorologia.

portrait image

Created: 2023-08-29 Tue 16:24

Validate