El temps

Llistat d'enllaços a pàgines que em són útils per a obtenir informació del temps.

Índex

Observació

Radar

Estacions meteorològiques

Satèl·lit

  • EUMETRAIN ePort permet superposar imatges de satèl·lit amb les dades de l'anàlisi del Centre Europeu.

Predicció

Localitats

Marítima

Previsions d'AEMET:

Models

KNMI (Països Baixos)

Met Office (Regne Unit)

AEMET (Espanya)

Forecast.io (startup americana)

  • Forecast.io fa una previsió automàtica basada en simulacions de lliure disponibilitat.
  • Lines presenta les sortides de tots els models disponibles i el best guess. És per a usuaris avançats que volen conèixer millor la incertesa.

Data: 2016-07-11 15:06:54 CEST

Org version 7.8.11 with Emacs version 24

Validate XHTML 1.0