El temps

Índex

Llistat d'enllaços a pàgines que em són útils per a obtenir informació del temps.

Observació

Radar

Estacions meteorològiques

Satèl·lit

  • EUMETRAIN ePort permet superposar imatges de satèl·lit amb les dades de l'anàlisi del Centre Europeu.

Webcams

<iframe src="https://www.ccma.cat/el-temps/embed/tortosa/cameraembed/21/" frameborder="0" width="600" height="525"></iframe>

<iframe src="https://www.ccma.cat/el-temps/embed/amposta/cameraembed/22/" frameborder="0" width="600" height="525"></iframe>

<iframe src="https://www.ccma.cat/el-temps/embed/lampolla-consorci-a-tarragona/cameraembed/61/" frameborder="0" width="600" height="525"></iframe>

<iframe src="https://www.ccma.cat/el-temps/embed/lametlla-de-mar/cameraembed/32/" frameborder="0" width="600" height="525"></iframe>

<iframe src="https://www.ccma.cat/el-temps/embed/la-torre-de-lespanyol/cameraembed/63/" frameborder="0" width="600" height="525"></iframe>

<iframe src="https://www.ccma.cat/el-temps/embed/cambrils/cameraembed/39/" frameborder="0" width="600" height="525"></iframe>

<iframe src="https://www.ccma.cat/el-temps/embed/tarragona/cameraembed/20/" frameborder="0" width="600" height="525"></iframe>

Predicció

Localitats

Marítima

Previsions d'AEMET:

Models

KNMI (Països Baixos)

Met Office (Regne Unit)

AEMET (Espanya)

Forecast.io (startup americana)

  • Forecast.io fa una previsió automàtica basada en simulacions de lliure disponibilitat.
  • Lines presenta les sortides de tots els models disponibles i el best guess. És per a usuaris avançats que volen conèixer millor la incertesa.

Created: 2021-05-05 Wed 13:51

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate